Jelenlegi hely

Grafológiai elemzés és tanácsadás

A grafológia a pszichológia segédtudománya, mely segítségével a pszichét, az ember személyiségét lehet vizsgálni, megismerni.

Írásunk személyiségünk, gondolataink, érzéseink „lenyomata”, automatizált, egyedi mozgásforma, melyet agyunk irányít. Írásunk tükörként mutatja meg valódi személyiségünket. Gyors, hatékony eszköz , melynek segítségével mélyebb önismerethez juthatunk, feltárhatunk olyan tulajdonságainkat, működéseinket is, melynek valamely oknál fogva nem vagyunk tudatában, illetve megtudhatjuk pl., milyen mentális erősségeink, gyengeségeink, készségeink, képességeink vannak, hogyan gondolkodunk, milyen motivációink vannak, hogyan működünk a kapcsolatainkban,  milyen a viszonyunk önmagunkhoz, milyen az érzelmi életünk, energiagazdáslkodásunk, kitartásunk, ill. milyen lelkiállapotban vagyunk.

Éppen ezért a grafológiai  tanácsadás megfelelő segítség lehet

  • pályaválasztás, pályamódosítás
  • karrier tanácsadás
  • párkapcsolati tanácsadás
  • önismeret mélyítése, gazdagítása céljából. 

A grafológus az írásban sok száz jellemzőt, vonást vizsgál, mér, annak szimbolikai tartalmait elemzi,  értelmezi és következtet a dinamikus működésre, személyiségjellemzőkre.

A grafológus nem a „szépírást” nézi, hanem azt vizsgálja, hogy az író személy kézírása mennyiben és milyen módon tér el a tanult normaírástól, milyen egyedi sajátosságok jellemzik a kézírást, illetve az is fontos információval bír, ha valakinek az írásképe nagyon hasonló marad a tanult írásmódhoz.

Persze, ahogyan személyiségünk az idő és közben sok-sok külső, belső tényező okán változik, ezt a változást írásunk is követi, sőt megmutatja aktuális, pillanatnyi hangulatunkat is. 

A tanácsadás menete:

Első személyes találkozás alkalmával megbeszéljük, milyen célból szeretné kérni az íráselemzést, illetve milyen témában kér segítséget, továbbá néhány, az elemzéshez szükséges adat felvételére kerül sor. Az írásminta elkészítése is ezen alkalommal történik.

Második konzultációnkon adom át az elkészített jellemzést, melynek tartalmát, tanulságait szintén átbeszéljük, illetve megnézzük, a jellemzés milyen módon segítheti a továbblépésben, fejlődésben.

Gyorselemzés: egy konzultáció (benne az írásminta elkészítése)

Interneten ill. postai úton: legalább egy oldal eredeti kézírás, mely lehet szabad fogalmazás, vagy másolt, esetleg diktált írás megszólítással, aláírással: Nem lehet vers, vagy más kötött formával rendelkező írás (dráma, forgatókönyv, stb.).

Adatok, melyek szükségesek: név, kor, nem, szemüveg használata, krónikus vagy mozgásszervi betegség, amely befolyásolhatja az írásmozgást.

Ideális, ha a grafológus ismeri a külső íráskörülményeket is.

Fontos, hogy az írásminta mellett legyen egy saját kezűleg kézzel írt nyilatkozat is, melyben megerősíti, a küldött kézírás minta saját írása és kéri annak grafológiai elemzését, értelmezését.

A grafológus még párok, családtagok esetén is, csak a megbízó saját írását vizsgálhatja, értelmezheti! 

Árak:

  • Komplex személyiségelemzés: 18.000 Ft
  • Gyorselemzés/pillanatkép:          5.000 Ft
  • Pályaválasztási tanácsadás:       14.000 Ft
  • Párkapcsolati elemzés               14.000 Ft/fő